Felhasználási feltételek

ÁSZF

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: Prince Oliver Bt. (székhely: 2131 Göd, Pesti út 114., adószám: 28358574-2-13, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Prince Oliver Bt. 
A szolgáltató székhelye: 2131 Göd, Pesti út 114.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [………]

Cégjegyzékszáma: 13-06-071556
Adószáma: 28358574-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság Telefonszámai: [………]
Adatvédelmi nyilvántartási száma: [………]
Engedély száma: [………]
A szerződés nyelve: magyar 
Tárhely-szolgáltató adatai: Webnode

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. Az önként feltöltött adatok esetében:- A regisztráció során Ön megadja kötelező jelleggel nevét, címét, telefonszámát, E-mail címét, kereskedők esetében adószámát és postacímét.

- Felhasználó felelősséget vállal a feltöltött adatok valódiságáért.
- Üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli, ezeket ki nem egészíti, és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.
Automatikusan rögzített adatok esetén:- A Felhasználó számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és biztonságtechnikai okokból naplózásra kerülnek. Ezeket azonban semmilyen olyan adathoz nem kötjük, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.
Az üzemeltető a feltöltött adatokat harmadik félnek át nem adja.. Ugyanakkor az egyének felismerhetősége nélkül cégünk fenntartja a jogot statisztikai adatok harmadik félnek történő átadására.Felhasználó adatközlése Üzemeltető számára nyílt hálózaton / Interneten / keresztül történik. Ez a tény az üzemeltető és a Felhasználó számára is fokozott biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a biztonsági szabályok betartása ellenére harmadik személyek képesek lehetnek arra, hogy a személyességi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó adatokat fürkésszenek ki, azokat jogellenes célra felhasználják. Az ilyen esetekből származó esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
Felhasználót kizárólagos felelősség terheli személyes azonosítója / felhasználóneve / és jelszava használatáért, ill. az azonosító és jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ezért javasolt a felhasználó nevet és az ehhez tartozó jelszót titokban tartani, valamint javasoljuk, hogy minden jelszót és felhasználó nevet igénylő felhasználásoknál használjon különböző eléréseket!!
Adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

a webshop@scamp.hu email címre írva és a 70/368-69-27 telefonszámot hívva.

Társaságunk az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:Név Cím Tevékenység 
Prince Oliver Bt.     2131 Göd,Pesti út 114. -IT szolgáltatás 
Prince Oliver Bt.     2131 Göd ,Pesti út 114 -Adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése 
GLS Kft.                   2351. Alsónémedi, GLS Európa utca 2 -Futárszolgálat 
Prince Oliver Bt.     2131. Göd, Pesti út 114. Átvevőpont 
Pavlovné Laczkó Krisztina egyéni vállalkozó     1044. Budapest, Nyárfa utca 56. -Könyvvitel és adóügyi szolgáltatás

Felhasználó adatkezelésről

  • tájékoztatást kérhet,
  • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
  • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
  • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:https://naih.hu/


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

1.6. A webáruházban lévő termékek cégünktől csak online rendelhetők meg, partnereinknél elérhetők kiskereskedelmi egységekben is (Brendon, Babaszafari, MiniManó, stb.  bababoltok). A termékek minden esetben tartalmazzák az áfát, a szállítási költséget nem. 

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig.

1.10. A webáruházban vásárolt termékek kifizetése készpénzben történik. Kivételes esetekben a számla egyenlítése banki átutalással is történhet. Ebben az esetben a szállítás csak az összeg bankszámlára történő megérkezése után történik. 

A termékek átvétele 2-féle módon történhet:- kiszállítással: 
Üzemeltető szerződött futárcéggel juttatja el a megrendelt terméket. A kifizetés a kiszállító cég alkalmazottjának készpénzben történik.- személyes átvétellel az átvételi pontunkon (Göd, Pesti út 114. ): 
Üzemeltető előzetes értesítése után, készpénzes fizetéssel. 
Ha kiszállítást nem kér, számláját szállítási költség nem terheli.Üzemeltető a kiszállítást szerződött futárcéggel végezteti. Üzemeltető futárcég működésére vonatkozólag semmiféle felelősséget vállalni nem tud. Ugyanakkor az arra vonatkozó észrevételeket szívesen fogadja, az esetleges problémás ügyekben igyekszik segítséget nyújtani. A megrendelések összeállítása - a megrendelésszámtól függően - 3-5 munkanapot vehet igénybe.

1.11. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.12. A megrendelések feldolgozása a beérkezést követően 1-2 napon belül megtörténik 

1.13. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.14. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.16. Nem áll módunkban továbbá az elállási jogot figyelembe venni, ha a terméket/termékeket láthatólag használatba vették, azok megsérültek.

A címünkre /Prince Oliver Bt., 2131,Göd Pesti út 114. / visszaküldött áru megérkezése után haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül a kifizetett összeget átutaljuk Önnek. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a Felhasználót/Vásárlót terhelik.

Garancia, jótállás

1.17. A Wearables Inteligentes S.L. (a továbbiakban: "Liip") garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a Liip Smart Monitor elektronikus készüléke (a továbbiakban: "termék") a vásárlás időpontjától számított egy (1) évig normál használat esetén mentes minden alapanyag- és gyártási hibáktól, kivéve azt az esetet, ha a vásárlólakóhelye az Európai Gazdasági Térségben található (a továbbiakban: "EGT") és Liip* termékét az EGT-ben vásárolta meg, ahol a jótállási idő két (2) év* a beszerzés napjától ("garanciaidő"). A Liip nem garantálja, hogy a termék működése megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz. A Liip nem vállal felelősséget a termék használatával kapcsolatos utasítások be nem tartásából fakadó károkért. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik a a termékbe beépített szoftverre és a Liip által a termék tulajdonosainak nyújtott szolgáltatásokra. A használatával kapcsolatos jogainak részleteiért kérjük, olvassa el a Liip szoftvert kísérő licencszerződést és a szolgáltatási feltételeket.
*A termék akkumulátorának élettartama a készülék használatától és konfigurációjától függ. Mivel az akkumulátorok fogyóeszköznek tekinthetők, a specifikációk azt jelzik, hogy a termék optimális teljesítményét a vásárlás első hat (6) hónapjában és körülbelül további 200 újratöltéssel érheti el.

Források
Amennyiben a készülék meghibásodik és a Liip számára a garanciaidőn belül érvényes garanciaigény kerül benyújtásra, a Liip (1) saját belátása szerint és a törvény rendelkezéseivel összhangban ingyenesen javítja a terméket új vagy javított alkatrészekkel; vagy (2) kicseréli a terméket egy új vagy javított termékre. Hiba esetén a törvény csak a lehetséges forrásokat határozza meg. A Liip igényelheti a szállítási költségek megtérítését, kivéve, ha azt az alkalmazandó törvények tiltják. Ez a korlátozott jótállás csak azokban a joghatóságokban érvényes, ahol a termékeket a Liip vagy annak hivatalos forgalmazói vagy képviselői forgalmazzák, és az adott joghatóságokra alkalmazandó törvények által megengedett mértékben érvényes. A csereként nyújtott valamennyi készülékre a fennmaradó eredeti jótállási időszak vagy harminc (30) nap vonatkozik, attól függően, hogy melyik hosszabb, vagy az Ön joghatósága alatt érvényes jótállási időszak.
A jótállási szolgáltatás igénybevételéhez a terméket előre megfizetett szállítási költségekkel a Liip által megadott címre kell elküldenie, eredeti csomagolásban vagy olyan csomagolásban, amely az eredeti csomagolással megegyező szintű védelmet nyújt. Az alkalmazandó joggal összhangban a Liip kérheti, hogy a garanciaszolgáltatás nyújtása előtt igazolja a vásárlást, az egyes regisztrációs követelményeknek való megfelelést vagy mindkettőt. 

Panaszkezelés

1.18. Panaszával kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot: webshop@scamp.hu email címre írva és a 70/368-69-27 telefonszámot hívva

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Megyei Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2020.október 12.